Friday, August 15, 2319

Relaxing and the illusion of Control... / Χαλαρώνοντας και η ψευδαίσθηση του Ελέγχου...

Photo by Spiros Kakos @ Pexels

Relax.

Nothing is under control...


Χαλάρωσε.

Τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο...


[written on 7/2014]

Friday, December 2, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αλλαγές προσωπικότητας… Παραμορφωτικοί καθρέφτες…

Επιστήμονες λένε ότι μπορείς να αλλάξεις την προσωπικότητα σου: Μια ανασκόπηση των πρόσφατων ερευνών στην επιστήμη προσωπικότητας έδειξε πως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να αλλάξουν μέσω της επιμονής και σημαντικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη ζωή ενός ανθρώπου. [1] Αλλά δεν θα είναι και αυτή η νέα προσωπικότητα δικιά σου όπως και η παλιά; Μπορείς να αλλάξεις αυτό που μένει το ίδιο; Μπορεί το Είναι και η Αλλαγή να υπάρχουν ταυτόχρονα; Κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Δεν είσαι εσύ που αλλάζεις. Είναι ο καθρέφτης…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Personality change… Distorting mirrors…

Scientists say that you can change your personality: A review of recent research in personality science points to the possibility that personality traits can change through persistent intervention and major life events. [1] But wouldn’t that new personality be your personality as well as the old one? Can you change what is left the same? Can Being and Change exist at the same time? Look at yourself in the mirror. You are not changing. The mirror is…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Monday, November 28, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ο παλιός βασιλιάς είναι νεκρός. Ίδιος σαν τον παλιό.

Αρχεία απολιθωμάτων δείχνουν πως τεράστιοι πιγκουΐνοι στο μέγεθος ανθρώπου πετούσαν στα νερά του νότιου ημισφαιρίου, μαζί με μικρότερες μορφές πιγκουίνων, οι οποίοι έμοιαζαν με τους πιγκουίνους που έχουμε σήμερα. [1] Κάποια στιγμή οι παλιοί μεγάλοι πιγκουίνοι εξαφανίστηκαν. Και οι απόγονοι τους γέμισαν τη Γη. Έτσι δεν γίνεται πάντα; Πείτε γεια στο νέο βασιλιά. Ίδιος σαν τον παλιό βασιλιά. Γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί όλοι οι βασιλιάδες τελικά θα πεθάνουν. Και η εξουσία του κόσμου θα πάει στα χέρια αυτών που ποτέ δεν την είχαν. Μπορείς να νοιώσεις τη βροχή κάτω από τοβ ήλιο; Να ζήσει ο Βασιλιάς! Ο Βασιλιάς πέθανε…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: The new king is dead. Same as the old one.

Fossil records show giant human-sized penguins flew through Southern Hemisphere waters - along side smaller forms, similar in size to some species that live in Antarctica today. [1] At some point the old penguins faded away. And their ancestors filled the Earth. Isn’t that always the case? Meet the new king. Same as the old king. Because it matters not. For all kings will eventually die. And the rule of the earth will come to those who never ruled. Can you feel the rain under the sun? Long live the King. The King is dead…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Thursday, November 24, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αόρατα ίχνη... Ορατός κόσμος...

Μια θεραπεία που ονομάζεται εξωσωματική θεραπεία με κύματα σοκ (Extracorporeal Shockwave Therapy - ESWT) χρησιμοποιείται σε ασθενείς - τόσο ανθρώπους όσο και ιπποειδή - για την ταχεία επούλωση τραυματισμένων τενόντων και συνδέσμων. Χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα υψηλής πίεσης, το ESWT πιστεύεται ότι αυξάνει τη ροή του αίματος στην περιοχή που έχει υποστεί αγωγή και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον πόνο βραχυπρόθεσμα. Στις ιπποδρομίες, όμως, η απόκρυψη του πόνου μπορεί να έρθει με ένα κόστος: Οι υπερβολικά μικροί τραυματισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές βλάβες ή ακόμη και να θέσουν υπό απειλή τη ζωή τόσο για των αλόγων όσο και των αναβατών. Για το λόγο αυτό, οι ιπποδρομίες έχουν απαγορεύσει τη χρήση του ESWT για άλογα εντός 10 ημερών από τον αγώνα. Αλλά το ζήτημα του τρόπου επιβολής αυτής της «αόρατης» θεραπείας παρέμεινε ανοιχτό. Τώρα μια ομάδα με επικεφαλής τη Mary Robinson και τον Jinwen Chen διαπίστωσαν ότι η πρακτική στην πραγματικότητα αφήνει ένα ίχνος. Σε ένα paper στο περιοδικό Equine Veterinary Journal, αναφέρουν την εύρεση πιθανών βιοδεικτών του ESWT που, με περαιτέρω δοκιμές, θα μπορούσαν μία μέρα να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της απαγόρευσης του ESWT. [1] Δεν υπάρχει τίποτα που δεν αφήνει κανένα ίχνος πουθενά. Μόλις βρεθεί εκεί, ο πόνος είναι πάντα εκεί. Μόλις βρεθεί εκεί, η ζωή είναι πάντα εκεί. Μόλις βρεθεί εκεί, ο θάνατος δεν αφήνει ποτέ το κρεβάτι μας. Αναζήτα σημάδια νόηματος στο νόημα. Αναζήτα ίχνη ύπαρξης στο κενό. Ψάξε για υπαινιγμούς της ζωής στον πιο φρικτό θάνατο. Και στο τέλος θα φτάσεις σε ένα σημείο όπου υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να αφήσει κανένα ίχνος καθόλου. Ρώτα τον. Γιατί άφησες ίχνη για Εμένα να ψάξω; Αλλά προσέξε. Απάντησε σωστά. Και θα απαντήσεις λάθος...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...